TXS0102DCUR数据手册

× 关闭
SELECT `gl_dmtp` FROM `golon_lj_zhq_dpywq` WHERE ( ( `id` = '1683' ) ) LIMIT 1
缓冲
缓冲


添加购物车

 • 商品名称:TXS0102DCUR
 • 编 号:TXS0102DCUR-MK
 • 制 造 商:Texas Instruments
 • 外 壳:8-VFSOP(0.091
 • 封 装:US8
 • 样品:
  • 1+:¥0.0000
  • 10+:¥0.0000
  • 100+:¥0.0000
  • 1000+: ¥0.0000
  • 3000+:¥0.0000
 •     
  • 数量 价格
 • 购买数量: Χ ¥ 0.0000 = ¥ 0.0000

TXS0102DCURG4数据手册

× 关闭
SELECT `gl_dmtp` FROM `golon_lj_zhq_dpywq` WHERE ( ( `id` = '1824' ) ) LIMIT 1
缓冲


添加购物车

 • 商品名称:TXS0102DCURG4
 • 编 号:TXS0102DCURG4-MK
 • 制 造 商:Texas Instruments
 • 外 壳:8-VFSOP(0.091
 • 封 装:8-VSSOP
 • 样品:
  • 1+:¥0.0000
  • 10+:¥0.0000
  • 100+:¥0.0000
  • 1000+: ¥0.0000
  • 3000+:¥0.0000
 •     
  • 数量 价格
 • 购买数量: Χ ¥ 0.0000 = ¥ 0.0000
封装图 商品描述 封装规格 厂家品牌 价格/库存 购买数量 操作
逻辑器件 - 转换器,电平移位器
描述:IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 8VSSOP
电压电平 双向 1 2 1.65V ~ 3.6V 2.3V ~ 5.5V - - 开漏极,推挽式 24Mbps -40°C ~ 85°C(TA) 自动方向检测 表面贴装型
8-VFSOP(0.091
US8
TXS0102DCUR 在售
查看图片
Texas Instruments
1+: 1.831776 10+: 1.831776 100+: 1.387709 1000+: 1.303013 3000+: 1.220050 5000+: 1.182219 10000+: 1.164748
库存:3000
总额: 18.317758
咨询
原厂现货订购
逻辑器件 - 转换器,电平移位器
描述:IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 8VSSOP
电压电平 双向 1 2 1.65V ~ 3.6V 2.3V ~ 5.5V - - 开漏极,推挽式 24Mbps -40°C ~ 85°C(TA) 自动方向检测 表面贴装型
8-VFSOP(0.091
8-VSSOP
TXS0102DCURG4 在售
查看图片
Texas Instruments
库存:咨询
咨询客服
咨询
原厂现货订购
已成功加入购物车!